Privatio

O Nas

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Elżbieta Zgryza. W 2004r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2006 – 2010 odbyła w Kielcach aplikację radcowską, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym i została wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod nr KL-K-849.

Radca Prawny Elżbieta Zgryza posiada ustawowe uprawnienia do:

- prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w całej Polsce;
- składania skargi kasacyjnej i skarg do Sądu Najwyższego;
- wnoszenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- składania skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego;
- wnoszenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczył pomoc prawną.

Nowoczesne  wyposażenie  Kancelarii  w  infrastrukturę  biurową  wraz  z  najwyższej  klasy  oprogramowaniem oraz gromadzoną literaturą prawniczą pozwala na świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie.

Radca prawny Elżbieta Zgryza posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 
 
Obszar Działania
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Spółek
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze
 • Prawo Zamówień
  Publicznych
 • Prawo Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Cywilne w tym
  Prawo Kontraktowe (umów)
 • Prawo Upadłościowe
  i Naprawcze
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Prawo Zwalczania
  Nieuczciwej Konkurencji
 • Prawo Przewozowe
 • Rozwiązywanie Sporów
 • Zastępstwo Procesowe