Privatio

Idea

Profesjonalizm nabywa się na płaszczyźnie ograniczeń, porażek i łamania przeciwieństw, a nigdy w warunkach cieplarnianych. Nikt nie rodzi się profesjonalny, do zawodowstwa się dąży, a rozwój własnych umiejętności jest naturalną koniecznością.

„Wierzę w niezbędność ustawicznego kształcenia. Zawód radcy prawnego jest jak najbardziej zawodem twórczym i w przy tempie zmieniających się przepisów prawnych i okoliczności życiowych, jest nieustawicznym wyzwaniem. Wyzwaniem, które jest nie tylko obowiązkiem, ale także źródłem prawdziwej satysfakcji” Radca prawny Elżbieta Zgryza

Misją   tej   firmy   jest   doradztwo   prawne   w    działalności     gospodarczej,    a   w   szczególności ułatwienie i uproszczenie    prowadzenia    działalności    gospodarczej    Klientom,   a   także    ochrona    praw   człowieka i godności ludzkiej.

 
 
Obszar Działania
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Spółek
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze
 • Prawo Zamówień
  Publicznych
 • Prawo Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Cywilne w tym
  Prawo Kontraktowe (umów)
 • Prawo Upadłościowe
  i Naprawcze
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Prawo Zwalczania
  Nieuczciwej Konkurencji
 • Prawo Przewozowe
 • Rozwiązywanie Sporów
 • Zastępstwo Procesowe