Privatio

Zakres Usług

Kancelaria zapewnia swym Klientom sprawną, profesjonalną i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych między innymi poprzez reprezentowanie ich przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach cywilnych (a w szczególności w sprawach o odszkodowania, rozwodach, separacjach oraz innych sprawach rodzinnych i sprawach spadkowych).

Działalność Kancelarii obejmuje m.in.
prawo gospodarcze;
prawo spółek;
prawo administracyjne;
prawo spółdzielcze;
prawo zamówień publicznych;
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
prawo upadłościowe i naprawcze;
prawo podatkowe;
prawo zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
prawo przewozowe;
prawo cywilne w tym prawo kontraktowe (umów);
rozwiązywanie sporów;
zastępstwo procesowe.

 
 
Obszar Działania
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Spółek
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze
 • Prawo Zamówień
  Publicznych
 • Prawo Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Cywilne w tym
  Prawo Kontraktowe (umów)
 • Prawo Upadłościowe
  i Naprawcze
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Prawo Zwalczania
  Nieuczciwej Konkurencji
 • Prawo Przewozowe
 • Rozwiązywanie Sporów
 • Zastępstwo Procesowe